Message du Mgr Benjamin Ramaroson – Béatification de Lucien Botovasoa

Olontsambatra Ramose Lucien Botovasoa

Olontsambatra Ramose Lucien Botovasoa

Olontsambatra Ramose Lucien Botovasoa, maritirin’ny finoana, mivavaha ho anay. Hatao ny 15 Aprily 2018 ao Vohipeno, Madagasikara, ny fanambarana ampahabemaso ny maha Olontsambatra an’i Ramose Lucien Botovasoa. Raha liana te ahafantatra ny momba ny fiainany araho ny Page facebook ofisialy:…

En savoir plus